YÖNETİM KURULU ÜYELERİ


Seher Bostancı (Başkan)

Cenk Akçalı (Başkan Yardımcısı)

Deniz Aksu Arıca (Sekreter)

Ekrem Civaş (Muhasip Üye)

Emel Fetil

Yelda Kapıcıoğlu

Ayten Ferahbaş Kesikoğlu

Pelin Koçyiğit

Yasemin Oram

Yönetim Kurulu


Prof.Dr.Seher BOSTANCI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD. Ankara

ÖZGEÇMİŞ

Prof.Dr. Cenk AKÇALI

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD. Gaziantep

ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Deniz AKSU ARICA

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim dalı

ÖZGEÇMİŞ

 

 

Dr. Ekrem CİVAŞ

Civaş Klinik

ÖZGEÇMİŞ

Prof.Dr. Emel Fetil

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ

 Prof.Dr. Ayten FERAHBAŞ KESİKOĞLU

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD. Kayseri

ÖZGEÇMİŞ

Prof.Dr. Pelin KOÇYİĞİT

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ

 Doç.Dr. Yasemin ORAM

Amerikan Hastanesi Dermatoloji Bölümü, İstanbul

ÖZGEÇMİŞ